Najave koncerata

#VOICELOVE

Koncert kamerne muzike

18. maj

Koncert klase - mr Sandra Predojević (klavir)

14. maj

Solistički koncert - Stefan Lazarević (harmonika)

29. april

Najnovije sa bloga

Završni koncert učenika duvačkog odseka subota 25. 05. 2019. u 17.30, sala škole

J. S. Bah: Menuet
Anđela Savanović, 1. razred omš
klasa: prof. D. Jovanović

V. A. Mocart: Abeceda
Hana Urošević, 1. razred omš,
klasa: prof. N. Glišić Sabo

Američka narodna: Stari MekDonald
Marina Jovanović, 1. razred omš:
klasa: prof. I. Popović 

V. Ficenhagen: Ruska pesma bez reči
Ivan Dimitrijević, 2. razred omš
klasa: prof. I. Jovanović

L. van Betoven: Nemačka igra
Jelena Milosavlјević, 2. razred omš
klasa: prof. D. Radić

F. Šubert: Muzički momenat
Duna Anđelković, 2. razred omš
klasa: prof. D. Jovanović

Anonimus: Kukavica
Maja Jovanović, 1. razred omš
Marina Jovanović, 1. razred smš
klasa: prof. I.Popović

J. F. Gosek: Gavota
Katarina Sepi, 3. razred omš
klasa: prof. D. Jovanović 

J. S. Bah: Menuet
Aleksandra Šotić, 3. razred omš
klasa: prof. N. Glišić Sabo

V. A. Mocart: Arija
Ružica Tonić, 3. razred omš
klasa: prof. D. Radić

V. A. Mocart: Alegreto
Tijana Raković, 3. razred omš
klasa: prof. D. Jovanović

V. A. Mocart: Majska pesma
Nikola Joković, 3. razred omš
klasa: prof. D. Radić

V. Pop: Arabela
Jelena Knežević, 3. razred omš
klasa: prof. D. Jovanović

M. Delguis: "Chanson exotique"
Stefan Dimitrijević, 4. razred omš
klasa: prof. Đ. Stanić 

P. I. Čajkovski: Napolitanska pesma
Ružica Stevanović, 4. razred omš
Ljubica Stevanović 4. razred omš
klase: prof. N. Glišić Sabo, prof. K. R. Stojković Trifunović 

V. A. Mocart: Andante
Marija Šotić, 4.razred omš
klasa: prof. D. Radić

Ž. Bize: Boemska pesma
Irina Jovanović, 4. razred omš
klasa: prof. N. Glišić Sabo

V. Pop: Španska serenada
Adam Đelić, 4. razred omš
klasa: prof. D.Jovanović

A. Vudal : Serenada
Simona Đurić, 5. razred omš
klasa: prof. I. Popović

M. Korete: Menuet
Jelena Đurovic, 5. razred omš
Simona Đurovic, 5. razred omš
klasa: prof. I.Popović 

G. F. Hendl: Arija
Aleksandra Jekić, 1. razred smš
klasa: prof. I. Jovanović 

A. Skrjabin: Etida
Uroš Durlević, 1. razred smš
klasa: prof. Đ. Stanić 

G. F. Teleman: Sonata de-mol, IV i V stav
Sofija Seničar, 2. razred smš
klasa: prof. D. Radić 

Đ. Rosini: Andante i Alegro
Isidora Nikolić, 4. razred smš
klasa: prof. N. Glišić Sabo 

F. Farkaš: Madjarske igre
Maja Jovanović, 1. razred smš
Sofija Mihailović, 1. razred smš
klasa: prof. I.Popović 

S. Šaminad: Končertino
Žunja Lipanović, 4. razred smš
klasa: prof. I.Popović 

Korepetitori:
prof. Mirjana Pajević
prof. Jelena Minić
prof. Stefan Ćirić

Galis

GALIS logo

Galis informacioni sistem

Unos i pregled ocena i izostanaka za nastavnike, učenike i roditelje

Saradnja sa porodicom

mailbox 341744 640

Dragi roditelji, pridružite nam se u zajedničkom muziciranju!

Muzička škola Dr Vojislav Vučković
Kondina 6, 11000 Beograd
Tel/fax: 011 3241-169