PRIMLjENI NA PRIJEMNOM ISPITU ZA OMŠ 12.-13.APRIL 2019.

1 Vitezović Milica - igraonica 1
2 Vujanović Emilija - violončelo
3 Golić Arsenije - klarinet
4 Igrutinović Anastasija - flauta
5 Jovančić Natalija - solo pevanje
6 Kujačić Irina - klavir
7 Nikolić Lenka - violina
8 Popović Gavrilo - klavir
9 Romić Katja - igraonica 2
10 Romić Nika - truba
11 Štula-Vukušić Lav - klavir
12 Hadžić Mihailo - igraonica 1
13 Milosavljević Petar - igraonica 2

Muzička škola Dr Vojislav Vučković
Kondina 6, 11000 Beograd
Tel/fax: 011 3241-169