Sledeći koncerti

 • Koncert pod maskama

  16.12.2019 u 19h
 • Tradicionalni novogodišnji koncert prof. Maje Đokić

  21.12.2019 u 19:30
 • Novogodišnji koncert predškolaraca i učenika osnovne škole

  25.12.2019 u 18h
 • Dobrotvorni novogodišnji koncert Učeničkog parlamenta

  27.12.2019 u 19h

  Konkurs za upis u 1. razred srednje muzičke škole 2019/20

  Na osnovu Konkursa Ministarstva prosvete i Nauke Republike Srbije za upis u prvi razred srednje škole za školsku 2018/19. godinu, Muzička škola “ Dr Vojislav Vučković“ u Beogradu organizuje prijemni ispit za upis u Srednju muzičku školu za obrazovni profil:

  Muzički izvođač za sledeće instrumente:

  • Gudačke instrumente - violina,viola,violončelo,kontrabas 
  • Duvačke instrumente - flauta,truba, trombon, horna, klarinet 
  • klavir, gitara, harmonika i solo pevanje

  Broj redovnih učenika: 24

  Na osnovu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“ br.55/13 član 33) u prvi razred srednje škole može da se upiše lice koje je završilo osnovno muzičko obrazovanje i lice koje nije završilo osnovno muzičko obrazovanje, ako prethodno položi ispit za nivo osnovne muzičke škole.

  KALENDAR

  Datum

  Vreme

  Aktivnost

  PETAK I PONEDELjAK 
  10-13. MAJ

  09.00-13.00

  Prijavljivanje kandidata

  Potrebna dokumentacija

  1. Prijava u sekretarijatu škole ili popunjen online formular
  2. Potvrda škole, da je učenik upisan u završni razred OMŠ
  3. Dokaz o uplati takse za izlazak na prijemni ispit
  4. Prijavljivanje vanrednih učenika - starijih od 17 godina

  PONEDELjAK 27. MAJ

  10.00

  Ispit za nivo osnovne muzičke škole – glavni predmet

  UTORAK 28. MAJ

  10.00
  11.00

  Ispit za nivo osnovne muzičke škole – teorija
  Ispit za nivo osnovne muzičke škole – solfeđo

  SREDA 29. MAJ

  Objavljivanje rasporeda polaganja prijemnih ispita

  PETAK 31. MAJ

  10.00 Solfeđo  (Vokalno-instrumentalni odsek)

  SUBOTA 01.JUN 

  10.00 - 20.00

  Glavni predmet (Vokalno-instrumentalni odsek)

  ČETVRTAK 06. JUN

  do 08.00

  Preliminarni rezultati prijemnih ispita

  ČETVRTAK 06.JUN

  08.00 – 16.00

  Podnošenje i rešavanje žalbi učenika na rezultate

  ČETVRTAK 06.JUN

  08.00 – 16.00

  Podnošenje preostale dokumentacije

  PETAK 07. JUN       

  do 12.00

  Konačni rezultati 

  PETAK 28. JUN

  do 16.00

  Upis učenika (MŠ, BŠ)

  Potrebna dokumentacija:

  1. Potvrda iz osnovne muzičke škole da je učenik upisan u završni razred 
  2. Čitko popunjena prijava za pristup prijemnom ispitu može se preuzeti u sobi Referenta za učenička pitanja ili online formular
  Muzička škola Dr Vojislav Vučković
  Kondina 6, 11000 Beograd
  Tel/fax: 011 3241-169