Učenički parlament

ČLANOVI UČENIČKOG PARLAMENTA SREDNJE ŠKOLE:

  • Todorović Milena
  • Milovanović Lana
  • Deheljan Ema
  • Sviderski Sofija
  • Ćupović Milan
  • Rađenović Anja
  • Avramović Grigorije
  • Perišić Radomir
  • Rovčanin Natalija
Muzička škola Dr Vojislav Vučković
Kondina 6, 11000 Beograd
Tel/fax: 011 3241-169