Učenički parlament

ЧЛАНОВИ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛЕМЕНТА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ:

Ема Дехељан
Софија Свидерски
Матеја Бокан
Милан Ћуповић
Ања Рађеновић
Аја Тимотић
Григорије Аврамовић
Јоцић Ђорђе
Димитрије Копуновић
Цакић Марко
Радомир Перишић
Јекић Александра

Muzička škola Dr Vojislav Vučković
Kondina 6, 11000 Beograd
Tel/fax: 011 3241-169