Skip to main content

Uprava

VD direktor:
Rade Soro

Pomoćnik direktora: 
Nađa Pešić

Administracija

Sekretar škole: Zoran Novičić

Administrativni radnik za kadrove: Biljana Stojanović

Računovodstvo: Ivana Radonja

Blagajnik: Ana Jovanović

Stručni saradnici

Psiholog: Ana Protulipac
Marina Kovačević, bibliotekar
Radmila Slavković, bibliotekar

Rukovodioci Stručnih veća

Klavirski odsek: Mirjana Pavković

Gudački odsek: Danijela Milutinović-Nenić

Duvački odsek: Nevena Glišić-Sabo

Odsek solo pevanja: Nevena Petković

Odsek harmonike: Rade Soro

Teoretski odsek: Radmila Slavković

Odsek gitare: Zoran Anić

Sindikat škole

Radmila Slavković, predsednik