U TOKU JE PRIJEMNI ZA ŠKOLSKU 2019/2020

Na sledeća dva linka možete dobiti sve potrebne informacije vezane za upis:

Nastavni kadar

Odsek gitare


Gudački odsek


Odsek duvača


Odsek klavira


Odsek harmonike


Odsek solo-pevanja


Teoretski predmeti


Umetnički saradnici


Stručni saradnici

Muzička škola Dr Vojislav Vučković
Kondina 6, 11000 Beograd
Tel/fax: 011 3241-169