Školski odbor

Milkica Ponjavić , predsednik zaposlenih
Maja Đokić , zamenik predsednika zaposlenih
Mirjana Pavković, član zaposlenih
Aleksandra Veljković , član Lokalne Samouprave
Jasna Pavlović , član Lokalne Samouprave
Maja Mitrović, član Lokalne Samouprave
Marina Protić Nikolić , član roditelja
Dragana Mihailović Bokan , član roditelja
Vera Panić , član roditelja

Predstavnici učeničkog parlamenta za školski odbor su: Aleksandar Đuričić i Miloš Joksimović

Muzička škola Dr Vojislav Vučković
Kondina 6, 11000 Beograd
Tel/fax: 011 3241-169