UPIS UČENIKA
u školsku 2020/2021. godinu

Na sledeća dva linka možete dobiti sve potrebne informacije vezane za upis u:
VAŽNO: Škola i dalje prima prijave za prijemni ispit za osnovnu muzičku školu za sledeće instrumente: VIOLINA i FLAUTA.

Uprava

Direktor: Maja Milosavljavić

Pomoćnik direktora: Nenad Ljubenović

Administracija

Sekretar škole: Zoran Novičić

Administrativni radnik za kadrove: Biljana Stojanović

Administrativni radnik za učenike: Dragan Milićević

Računovodstvo: Ivana Radonja

Blagajnik: Ana Jovanović

Stručni saradnici

Psiholog: Gordana Ačić
Marina Kovačević, bibliotekar
Radmila Slavković, bibliotekar

Rukovodioci Stručnih veća

Klavirski odsek: Mirjana Pavković

Gudački odsek: Nevenka Tatić

Duvački odsek: Nevena Glišić-Sabo

Odsek solo pevanja: Nevena Petković

Odsek harmonike: Nenad Ljubenović

Teoretski odsek: Radmila Slavković

Odsek gitare: Zoran Anić

Sindikat škole

Radmila Slavković, predsednik

Muzička škola Dr Vojislav Vučković
Kondina 6, 11000 Beograd
Tel/fax: 011 3241-169