OMŠ Prijemni ispiti u školskoj 2019/20

Indeks članaka

Uslovi KONKURSa

MUZIČKA IGRAONICA

UZRAST INSTRUMENT
PRIPREMNI RAZRED 1 6  i  7  godina bez nastave instrumenta
PRIPREMNI RAZRED 2 8 godina bez nastave instrumenta
 detaljnije o Muzičkoj igraonici možete pročitati ovde    
     

OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA - OMŠ

UZRAST INSTRUMENT
ŠESTOGODIŠNJE ŠKOLOVANJE do 9 godina violina, viola, violončelo
  najviše 2.razred OŠ flauta
    klavir
    harmonika
    gitara
ČETVOROGODIŠNJE ŠKOLOVANJE do 11 godina klarinet, oboa
  najviše 5.razred OŠ truba, trombon, horna
    kontrabas
DVOGODIŠNJE ŠKOLOVANJE više od 14 godina solo pevanje
  završena OŠ  
Muzička škola Dr Vojislav Vučković
Kondina 6, 11000 Beograd
Tel/fax: 011 3241-169