UPIS UČENIKA
u školsku 2020/2021. godinu

Na sledeća dva linka možete dobiti sve potrebne informacije vezane za upis u:
VAŽNO: Škola i dalje prima prijave za prijemni ispit za osnovnu muzičku školu za sledeće instrumente: VIOLINA i FLAUTA.

Muzička igraonica - opis

Screen Shot 2017 04 13 at 15.25.14Pod pojmom MUZIČKA IGRAONICA podrazumeva se period pripremanja dece predškolskog i mlađeg školskog uzrasta za upis u prvi razred osnovne muzičke škole, u trajanju od 2 ili 1 školske godine, u zavisnosti od trenutka kada nam se roditelji u vezi svoga deteta obrate. U zavisnosti od uzrasta i zrelosti samog deteta, kao i procene trenutnog stepena ispoljavanja njegovog muzičkog potencijala.

U skladu sa time, muzička igraonica podrazumeva grupisanje dece u dve različite nastavne grupe pod imenom PRIPREMNI RAZRED-1 i PRIPREMNI RAZRED -2 po težini zahteva, sa različitim
programskim zahtevima koji odgovaraju uzrastu i zrelosti dece. 

  • U pripremni razred-1 mogu se upisati deca od 6 i 7 godina.
  • U pripremni razred-2 mogu se upisati deca od 8 godina (koja polaze u II razred osnovne škole).

Upis se vrši uz proveru muzičkih sposobnosti, a broj polaznika je ograničen.

Rad sa učenicima odvija se u grupama i nastava se odvija dva puta nedeljno, u večernjim časovima, a čas traje 45 minuta.

Kroz razvijanje interesovanja i ljubavi prema muzici i umetnosti uopšte, uz muzičko opismenjavanje i slušanje muzike, pevanjem - razvijajući ne samo veštinu i tehniku pevanja, kao i glasovni opseg, već ujedno neguju i razvijaju melodijski i harmonski sluh, neguje se i razvija muzička memorija, osećaj za ritam, uključujući pokret razvijajući govornu i manuelnu motoriku, deca obogaćuju muzički fond dečjih pesama različitog karaktera i sadržaja. Zapravo kroz igru, odvija se spontani rad na razvoju i unapređenju muzičkih sposobnosti i veština deteta potrebnih za budući upis u 1. razred formalnog muzičkog školovanja. 

Deca ne uče da sviraju bilo koji instrument, ali se kroz upoznavanje sa klasičnom muzičkom literaturom i raznim savremenim muzičkim žanrovima, susreću i upoznaju sa zvukom i izgledom
muzičkih instrumenta, kako bi bili u mogućnosti da, kada dođe vreme za to, odaberu upravo onaj instrument koji im se dopada i koji im najviše odgovara.

Dva puta godišnje održavaju se mali koncerti na kojima grupe polaznika pripremnog razreda imaju prezentaciju rezultata svoga učenja i rada, gde svoje tačke izvode u okviru koncerta na kome takođe učestvuju učenici mlađih razreda Osnovne muzičke škole, kao solisti svirajući na različitim instrumentima ili u okviru instrumentalnih ili horskih ansambala.

Muzička škola Dr Vojislav Vučković
Kondina 6, 11000 Beograd
Tel/fax: 011 3241-169