OMŠ Upis učenika u školsku 2020/21

Upis

Rok za upis petak 26. jun

Radi upisa učenika u školsku 2020 /21.godinu potrebno je:

  • popuniti onlajn prijavu - ovde
  • priložiti potvrdu o uplati donacije za ĐAČKI FOND

MODEL UPLATNICE

uplatilac: IME I PREZIME UČENIKA

svrha uplate: OMŠ - I rata - ĐAČKI FOND školska 2020/2021.godina

primalac: Muzička škola "Dr Vojislav Vučković" Kondina 6 Beograd
iznos: 3000 dinara ( eventualno 6000 dinara u celini)
račun primaoca: 840-1589666-38
poziv na broj: 06-2020/21 (kod prve rate), 11-2020/21 (kod druge rate)

Kopiju uplatice poslati na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 

Napomena:
ĐAČKI FOND formiran je na predlog Saveta roditelja i Školskog odbora Muzičke škole "Dr Vojislav Vučković" Beograd. Sredstva ĐAČKOG FONDA koriste se za održavanje i kupovinu muzičkih instrumenata, unapređenje nastavnog procesa i uslova za rad, plaćanje kotizacija za učešće učenika na Republičkom takmičenju, organizaciju manifestacija na kojima učestvuju učenici škole, putovanja učenika itd.
Potrošnju ovih sredstava prema Pravilniku kontroliše Savet roditelja.

Donatorske uplate roditelja vrše se u dve rate:
I rata 3000 dinara - u junu pri upisu (eventualno uplatom u celini)
II rata 3000 dinara - u novembru

Konkursni uslovi

OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA - OMŠUZRASTINSTRUMENT
ŠESTOGODIŠNJE ŠKOLOVANJEdo 9 godina ili najviše 2. razred OŠ u trenutku polaganjaviolina, viola, violončelo
 - || -klavir
 - || -harmonika
  - || -gitara
  - || -flauta, klarinet, oboa
  - || -truba, trombon, horna
ČETVOROGODIŠNJE ŠKOLOVANJEdo 11 godina najviše 5. razred OŠ u trenutku polaganjakontrabas
 više od 13 godina ženski glas, više od 16 godina muški glassolo pevanje

Opis prijemnog ispita

Prijemni ispit sastoji se iz dva dela:

1. OBAVEZNI ( usmeni) DEO sadrži proveru reproduktivnih sposobnosti deteta, ispituje se individualno.
SLUH : Pevanje pesmice po izboru, ponavljanje kraćih melodijskih motiva i pojedinačnih tonova sa klavira
RITAM: Ponavljanje ritmičkih motiva tapšanjem.

2. IZBORNI (pismeni) DEO sadrži utvrđivanje opažajnih sposobnosti deteta, ispituje se grupno.
+Melodijskih : pamćenje i prepoznavanje kratkih melodijskih motiva 
+Ritmičkih : pamćenje i prepoznavanje kratkih ritmičkih motiva.
Takođe, u ovom delu ispitivanja dobijamo podatke o spremnosti deteta da održi pažnju i primi grupnu instrukciju.

PREPORUKA: IZBORNI DEO omogućava širi uvid u stepen gotovosti deteta za polazak u 1. Razred OMŠ ili neki od dva nivoa predškolskog muzičkog obrazovanja.

Prijavljivanje za prijemni ispit

  1. Online prijava
  2. Skenirani dokaz o uplati poslati na meil Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili predati ga u školi na dan ispita

Primer uplatnice možete preuzeti ovde ili sami popuniti u banci ili pošti sa sledećim podacima:

  • uplatilac: IME I PREZIME UČENIKA
  • svrha uplate: TAKSA ZA IZLAZAK NA PRIJEMNI ISPIT
  • primalac: MŠ „DR VOJISLAV VUČKOVIĆ“, UL. KONDINA BR. 6, BEOGRAD
  • iznos: 500,00
  • račun primaoca: 840-4185760-80

Termini prijemnog ispita

Rezultati prijemnog ispita

Spisak primljenih kandidata koji su polagali 3-4. i 10. juna

Spisak primljenih kandidata koji su polagali 19. juna

Muzička škola Dr Vojislav Vučković
Kondina 6, 11000 Beograd
Tel/fax: 011 3241-169