Захвалница за Ђачки динар

Поштовани родитељи,

Музичка школа „Др Војислав Вучковић“ захваљује Вам се на Вашем досадашњем разумевању и труду што сте нас морално и финансијски подржавали својим добровољним донирањем у фонд „ђачког динара“, како ове тако и свих претходних година. Сведоци смо да без такве несебичне подршке ни једна музичка школа не би могла нормално да функционише, па ни наша.

Не би било лоше да се подсетимо, да је Вашим давањем „ђачког динара“ школа на тај начин прикупила значајна средства која су помогла у подмиривању многих не малих редовних трошкова, које иначе државним буџетом средстава који се намењује школи никада нису били обухваћени:

 • Редовно штимовање и сервисирање и свих клавира унутар учионица и у концертној сали школе
 • Репарација и одржавање гудачких и дувачких инструмената који се издају ученицима који немају свој лични инструмент током школовања
 • Набавка нових инструмената
 • Набавка новог намештаја и наставне опреме за учионице
 • Набавка и одржавање клима уређаја
 • Набавка и одржавање комјутерске и музичке опреме за кабинете теоретских предмета
 • Набавка и одржавање комјутерске опреме за модерно вођење евиденције о успеху ученика, и штампање сведочанстава и диплома
 • Трошкови одржавања електронске базе података о ученицима - „Галис“, преко које ће поред професора и родитељи ускоро бити у прилици да прате изостанке и успех свога детета
 • Трошкови уређивања и одржавања сајта школе
 • Финансирање котизација за учеше ученика на Републичком такмичењу
 • Финансирање путних трошкова превоза и евентуалног смештаја ученика и професора приликом одласка на Републичко или нека друга такмичења,као и концертна гостовања ученика школе ван Београда
 • Трошкови израде фотографија и професионалног снимања концерата поводом Дана школе
 • Трошкови штампања ученичког часописа и Школског летописа
 • Штампање флајера, плаката и програма за концерте поводом Дана школе и сл.
 • Умножавање CD-oва за потребе ученика
 • Одржавање школског ентеријера и екстеријера
 • И још многе друге активности

Наравно да би овај списак могао бити дужи, али није нам сврха да набрајамо него да се захвалимо јер то заиста заслужујете.

Истина је да увек може боље, зато с правом очекујемо и надамо се да ће наша заједничка сарадња допринети да ова школа буде још боља и организованија у циљу васпитно-образовног деловања на Вашу децу а наше ђаке. Надамо се да ћемо уз Вашу помоћ и у будуће бити у прилици да омогућимо боље услове за рад у настави и да ћемо и надаље бити у прилици да на многим новим концертима у јавности презентујемо резултата нашег рада са нашим дивним и даровитим ученицима, како у самој школи тако и ван ње. У најрепрезентативнијим дворанама и културним институцијама Београда. То је наша мисија.

Ми то нисмо изгубили из вида а знамо да нисте ни Ви, стога Вам се још јеном на свему срдачно захваљујемо.

У Београду 10.04.2019.
ДИРЕКТОР ШКОЛЕ Маја Милосављевић

Muzička škola Dr Vojislav Vučković
Kondina 6, 11000 Beograd
Tel/fax: 011 3241-169