PRIMLjENI NA PRIJEMNOM ISPITU ZA OMŠ 20. APRIL 2019.

1 Beljić Luka klavir
2 Vakas Mateo klavir
3 Zemunović Jovan harmonika
4 Lalović Staša igraonica 2
5 Miličević Iva igraonica 1
6 Milovanović Sergej violina
7 Mitić Ivan klavir
8 Radojičić Ognjen klavir
9 Stamenković Manja igraonica 2
10 Tomašević Darija igraonica 2
11 Čelik Jovan igraonica 1
12 Stijačić Veljko klarinet
13 Nešić Aleksandar klavir

Muzička škola Dr Vojislav Vučković
Kondina 6, 11000 Beograd
Tel/fax: 011 3241-169