ПРИЈЕМНИ ОМШ - УСМЕНИ ДЕО субота 15.06.

СОБА 19

11.00
1 Проле Софија флаута 
2 Милојевић Ника клавир
3 Прелевић Коста клавир, гитара, флаута
4 Булатовић Бобан виолина
5 Павловић Маша виолина

11.30
6 Аврамовић Милош хармоника 
7 Вејиновић Урош хармоника
8 Ђокић Вук хармоника
9 Јовановић Душан хармоника
10 Марков Виктор хармоника

12.00
11 Орелић Михаило хармоника 
12 Радман Радмановац хармоника
13 Станковић Алекса хармоника
14 Пауновић Симона играоница
15 Томић Софија играоница

Muzička škola Dr Vojislav Vučković
Kondina 6, 11000 Beograd
Tel/fax: 011 3241-169