U toku je prijemni za školsku 2020/2021

Na sledeća dva linka možete dobiti sve potrebne informacije vezane za upis u:

OMŠ Prijemni ispiti u školskoj 2019/20

Indeks članaka

Uslovi KONKURSa

MUZIČKA IGRAONICA

UZRAST INSTRUMENT
PRIPREMNI RAZRED 1 6  i  7  godina bez nastave instrumenta
PRIPREMNI RAZRED 2 8 godina bez nastave instrumenta
 detaljnije o Muzičkoj igraonici možete pročitati ovde    
     

OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA - OMŠ

UZRAST INSTRUMENT
ŠESTOGODIŠNJE ŠKOLOVANJE do 9 godina violina, viola, violončelo
  najviše 2.razred OŠ flauta
    klavir
    harmonika
    gitara
ČETVOROGODIŠNJE ŠKOLOVANJE do 11 godina klarinet, oboa
  najviše 5.razred OŠ truba, trombon, horna
    kontrabas
DVOGODIŠNJE ŠKOLOVANJE više od 14 godina solo pevanje
  završena OŠ  

Termini polaganja

APRIL 1

 

PRVI  PRIJEMNI ROK

utorak 09.04. poslednji rok za prijem prijava
četvrtak 11.04. objava satnice polaganja
petak 12.04. pismeni deo - satnica
subota 13.04. usmeni deo - satnica
     
četvrtak 18.04. objava rezultata prijemnog ispita
četvrtak i petak 18. i 19.04.  upis učenika
     

APRIL 2

 

DRUGI  PRIJEMNI ROK

utorak 16.04. poslednji rok za prijem prijava
četvrtak 18.04. objava satnice polaganja
petak 19.04. pismeni deo
subota 20.04. usmeni deo
     
četvrtak 25.04. objava rezultata prijemnog ispita
četvrtak i petak 25. i 26. 04.  upis učenika
     

MAJ 1

 

PRVI  PRIJEMNI ROK

utorak 14.05. poslednji rok za prijem prijava
četvrtak 16.05. objava satnice polaganja
petak 17.05. pismeni deo - 1. i 2. grupa
subota 18.05. usmeni deo
ponedeljak 20.05 pismeni deo - 3. grupa
četvrtak 23.05. rezultati prijemnog ispita
četvrtak i petak 23. i 24.05. upis učenika
     

MAJ 2

 

DRUGI  PRIJEMNI ROK

utorak 21.05. poslednji rok za prijem prijava
četvrtak 23.05. objava satnice polaganja
petak 24.05. pismeni deo
subota 25.05. usmeni deo
     
četvrtak 30.05. objava rezultata prijemnog ispita
četvrtak i petak 30. i 31.05. upis učenika
     

JUN 1

 

PRVI PRIJEMNI ROK

utorak 04.06. poslednji rok za prijem prijava
četvrtak 06.06. objava satnice polaganja
petak 07.06. pomereno na 14.06 i 17.06 pismeni deo 
subota 08.06. usmeni deo
četvrtak biće naknadno objavljeno objava rezultata prijemnog ispita
četvrtak i petak biće naknadno objavljeno upis učenika
     

JUN 2

 

DRUGI PRIJEMNI ROK

utorak biće naknadno objavljeno poslednji rok za prijem prijava
četvrtak biće naknadno objavljeno objava satnice polaganja
petak 14.06 и 17.06 pismeni deo
subota 15.06 usmeni deo
     
četvrtak biće naknadno objavljeno objava rezultata prijemnog ispita
četvrtak i petak biće naknadno objavljeno upis učenika

Opis prijemnog

Prijemni ispit sastoji se iz dva dela:

1. OBAVEZNI ( usmeni) DEO sadrži proveru reproduktivnih sposobnosti deteta, ispituje se individualno.
SLUH : Pevanje pesmice po izboru, ponavljanje kraćih melodijskih motiva i pojedinačnih tonova sa klavira
RITAM: Ponavljanje ritmičkih motiva tapšanjem.

2. IZBORNI (pismeni) DEO sadrži utvrđivanje opažajnih sposobnosti deteta, ispituje se grupno.
+Melodijskih : pamćenje i prepoznavanje kratkih melodijskih motiva 
+Ritmičkih : pamćenje i prepoznavanje kratkih ritmičkih motiva.
Takođe, u ovom delu ispitivanja dobijamo podatke o spremnosti deteta da održi pažnju i primi grupnu instrukciju.

PREPORUКA: IZBORNI DEO omogućava širi uvid u stepen gotovosti deteta za polazak u 1. Razred OMŠ ili neki od dva nivoa predškolskog muzičkog
obrazovanja.


Procedure

PRIJAVLJIVANJE ZA PRIJEMNI ISPIT

potrebno je priložiti:
popunjenu prijavu / preuzeti na sajtu škole, portirnici škole ili kancelariji referenta za učenička pitanja
izvod iz matične knjige rođenih / fotokopija novog, trajnog izvoda

PREDAJA POTREBNE DOKUMENTACIJE NAJKASNIJE DO UTORKA U TOJ NEDELJI

moguće je predaju obaviti:
elektronskim putem / popunjavanjem elektronske prijave na sajtu škole uz obavezno slanje skeniranog izvoda iz MK rođenih na email adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.. U suprotnom prijava neće biti prihvaćena.
u kancelariji referenta za učenička pitanja / u prizemlju škole od 12-18h

OBJAVLJIVANJE SATNICE POLAGANJA PRIJEMNOG ISPITA ČETVRTKOM U TOJ NEDELJI

na sajtu škole
na oglasnoj tabli u holu škole

OBJAVLJIVANJE REZULTATA ČETVRTAK NAREDNE NEDELJE

na sajtu škole
na oglasnoj tabli u holu škole

UPIS ČETVRTAK, PETAK PO PODNE

Potrebna dokumentacija:
popunjena Prijava za upis u MŠ "Dr Vojislav Vučković" / preuzeti na sajtu škole, portirnici škole ili kancelariji referenta za učenička pitanja
izvod iz Matične knjige rođenih / ukoliko već nije dostavljen prilikom prijavljivanja za polaganje prijemnog ispita
Dokaz o izvršenoj uplati dobrovoljne donacije (više o Đačkom dinaru)

=======================================================================

Online prijava i Informacije o plaćanju

Do roka označenog u tabeli za predaju dokumenata u sekretarijatu škole dostavite sledeće:

  1. Prijava (popunite online ili preuzmite u školi - na portirnici ili kod referenta za učenike)
  2. Fotokopija izvoda iz MKR deteta ( može starije od 6 meseci)
  3. Dokaz o uplati takse za polaganje prijemnog ispita

Primer uplatnice možete preuzeti ovde ili sami popuniti u banci ili pošti sa sledećim podacima:

  • uplatilac: IME I PREZIME UČENIKA
  • svrha uplate: TAKSA ZA IZLAZAK NA PRIJEMNI ISPIT
  • primalac: MŠ „DR VOJISLAV VUČKOVIĆ“, UL. KONDINA BR. 6, BEOGRAD
  • iznos: 500,00
  • račun primaoca: 840-4185760-80
Muzička škola Dr Vojislav Vučković
Kondina 6, 11000 Beograd
Tel/fax: 011 3241-169