OMŠ Prijemni ispiti u školskoj 2019/20

Indeks članaka

Termini polaganja

APRIL 1

 

PRVI  PRIJEMNI ROK

utorak 09.04. poslednji rok za prijem prijava
četvrtak 11.04. objava satnice polaganja
petak 12.04. pismeni deo - satnica
subota 13.04. usmeni deo - satnica
     
četvrtak 18.04. objava rezultata prijemnog ispita
četvrtak i petak 18. i 19.04.  upis učenika
     

APRIL 2

 

DRUGI  PRIJEMNI ROK

utorak 16.04. poslednji rok za prijem prijava
četvrtak 18.04. objava satnice polaganja
petak 19.04. pismeni deo
subota 20.04. usmeni deo
     
četvrtak 25.04. objava rezultata prijemnog ispita
četvrtak i petak 25. i 26. 04.  upis učenika
     

MAJ 1

 

PRVI  PRIJEMNI ROK

utorak 14.05. poslednji rok za prijem prijava
četvrtak 16.05. objava satnice polaganja
petak 17.05. pismeni deo - 1. i 2. grupa
subota 18.05. usmeni deo
ponedeljak 20.05 pismeni deo - 3. grupa
četvrtak 23.05. rezultati prijemnog ispita
četvrtak i petak 23. i 24.05. upis učenika
     

MAJ 2

 

DRUGI  PRIJEMNI ROK

utorak 21.05. poslednji rok za prijem prijava
četvrtak 23.05. objava satnice polaganja
petak 24.05. pismeni deo
subota 25.05. usmeni deo
     
četvrtak 30.05. objava rezultata prijemnog ispita
četvrtak i petak 30. i 31.05. upis učenika
     

JUN 1

 

PRVI PRIJEMNI ROK

utorak 04.06. poslednji rok za prijem prijava
četvrtak 06.06. objava satnice polaganja
petak 07.06. pomereno na 14.06 i 17.06 pismeni deo 
subota 08.06. usmeni deo
četvrtak biće naknadno objavljeno objava rezultata prijemnog ispita
četvrtak i petak biće naknadno objavljeno upis učenika
     

JUN 2

 

DRUGI PRIJEMNI ROK

utorak biće naknadno objavljeno poslednji rok za prijem prijava
četvrtak biće naknadno objavljeno objava satnice polaganja
petak 14.06 и 17.06 pismeni deo
subota 15.06 usmeni deo
     
četvrtak biće naknadno objavljeno objava rezultata prijemnog ispita
četvrtak i petak biće naknadno objavljeno upis učenika
Muzička škola Dr Vojislav Vučković
Kondina 6, 11000 Beograd
Tel/fax: 011 3241-169