OMŠ Prijemni ispiti u školskoj 2019/20

Indeks članaka

Opis prijemnog

Prijemni ispit sastoji se iz dva dela:

1. OBAVEZNI ( usmeni) DEO sadrži proveru reproduktivnih sposobnosti deteta, ispituje se individualno.
SLUH : Pevanje pesmice po izboru, ponavljanje kraćih melodijskih motiva i pojedinačnih tonova sa klavira
RITAM: Ponavljanje ritmičkih motiva tapšanjem.

2. IZBORNI (pismeni) DEO sadrži utvrđivanje opažajnih sposobnosti deteta, ispituje se grupno.
+Melodijskih : pamćenje i prepoznavanje kratkih melodijskih motiva 
+Ritmičkih : pamćenje i prepoznavanje kratkih ritmičkih motiva.
Takođe, u ovom delu ispitivanja dobijamo podatke o spremnosti deteta da održi pažnju i primi grupnu instrukciju.

PREPORUКA: IZBORNI DEO omogućava širi uvid u stepen gotovosti deteta za polazak u 1. Razred OMŠ ili neki od dva nivoa predškolskog muzičkog
obrazovanja.

Muzička škola Dr Vojislav Vučković
Kondina 6, 11000 Beograd
Tel/fax: 011 3241-169