Knežević Biljana

Školovanje: Niža muzička škola u Bihaću (RBiH)

Srednja muzička škola Bihac i Karlovac (RHr) Muzička akademija klavir Zagreb (RHr).

Od 1999.godine za stalno zaposlena u muzičkoj školi "Dr.Vojislav Vučković" u Beogradu.

Dugogodišnjim radom, prenoseći znanje sviranja na klaviru te kamernog muziciranja, ostavila neizbrisiv trag i ljubav za muziku na mnoge generacije svojih učenika, od kojih su se mnogi i profesionalno opredelili za muziku. Širom sveta deluju kao priznati muzičari, pijanista, kamerni muzičari, pedagozi, dirigenti, muzikolozi i kompozitori.

Klavir

Muzička škola Dr Vojislav Vučković
Kondina 6, 11000 Beograd
Tel/fax: 011 3241-169