Predojević-Babić, mr Sandra

Rođena 1969. godine u Beogradu. Zavrsila MS"Dr Vojislav Vuckovic". Diplomirala 1991. godine na FMU u Beoradu u klasi profesora Ninoslava Zivkovica. Magistrirala u istoj klasi u Beogradu. Stipendista Univerziteta umetnosti u Beogradu. Kao student i postdiplomac ucesnik majstorskih kurseva: prof.Nasedkin, prof.Voskrsenski, Irina Cukovskaja, prof.Arbo Valdma.

Radila kao korepetitor od 1992-1996.godine(Baletska skola "Luja Davico" , MS " Kosta Manojlovic"). Od 1996.godine radi kao profesor klavira u MS "Dr Vojislav Vuckovic".

Muzička škola Dr Vojislav Vučković
Kondina 6, 11000 Beograd
Tel/fax: 011 3241-169