Jakšić-Nikolić Biljana

Biljana Jakšić-Nikolić

Radi kao profesor violine u MŠ "dr Vojislav Vučković" od 1980. godine. Niže i srednje muzičko obrazovanje je stekla u MŠ "Mokranjac" u klasi profesora Marije Petrović i Ljubivoja Nikolića . Studije je upisala 1976.godine na Akademiji umetnosti u Novom Sadu gde je 3 godine studirala u klasi profesora Marine Jašvili a po njenom povratku u Moskvu diplomirala je u klasi profesora Dejana Mihajlovića.

Od početka je svoj pedagoški rad orijentisala ka oformljavanju profesionalnih muzičara koji će po završetku srednje škole imati dobar temelj koji će im omogućiti da u toku studija potpuno razviju svoje kvalitete i postanu dobri orkestarski i koncertni muzičari a i pedagozi . Njeni učenici su učesnici na mnogim koncertima , domaćim i inostranim festivalima , radio i TV emisijama i dobitnici su brojnih republičkih, saveznih i međunarodnih nagrada na takmičenjima.

Mnogi od njenih bivših učenika su danas članovi prestižnih svetskih orkestara uspešni kamerni muzičari i solisti a takodje i pedagozi.

Violina

Muzička škola Dr Vojislav Vučković
Kondina 6, 11000 Beograd
Tel/fax: 011 3241-169