Petrović Dragana

prof. violine

Obrazovanje

Fakultet Muzičke Umetnosti u Beogradu, katedra za gudačke instrumente – odsek violina, klase, prof.: Petar Toškov, Jovan Kolundžija i Fern Rašković

Osnovna i srednja škola „Josip Slavenski“, Beograd, klasa prof. Dejan Marković

Radno i praktično iskustvo

Muzička škola „Kosta Manojlović“, Beograd – prof. violine i šef gudačkog odseka

Muzička škola „Stanislav Binički“, Beograd – prof . violine

Muzička škola „Dr Vojislav Vučković“, Beograd – prof . violine

U toku školovanja – koncertmajstor orkestra škole u drugom, trećem i četvrtom razredu srednje škole

Na prvoj godini studija – zamenik koncertmajstora kamernog orkestra „Dušan Skovran“

U orkestru fakulteta – jedan od dva koncertmajstora

Prvi koncertmajstor omladinskog orkestra „Borislav Pašćan“ po osnivanju

Redovan solista na svim važnijim koncertima u školi i na fakultetu

Aktivan izvođač solo kompozicija i učesnik u raznim kamernim ansamblima koji su izvodili i dela mladih umetnika, kolega

Osvajanjem specijalne nagrade u klavirskom triju na takmičenju, usledili su gostujući nastupi na koncetima Beogradskog trija

Najznačajnije i najvažnije iskustvo te vrste, koje je san svih violinista i instrumentalista uopšte, bili su koncerti uz pratnju Beogradske filharmonije

Nastup na otvaranju festivala „Franjo Krežma“ u Osjeku

Gostovanje na festivalu muzičkih škola u Kragujevcu

Koncerti u organizaciji „Muzičke omladine“

O svemu ovome svedoče mnoge fotografije, neke od njih i na hodnicima muzičke škole „Josip Slavenski“, isečci iz novina, televizijski i radio snimci

O pedagoškom iskustvu, osim izuzetnih uspeha u radu klase violine, radu sa gudačkim orkestrom i kametrnim ansamblima u okviru škole, govore i aktivnosti u radu žirija na republičkom takmičenju, demonstriranje dostignuća u radu sa učenicima na seminarima obaveznim za sve profesore violine u zemlji, koji su održavani u Beogradu u više navrata; razne televizijske i radio emisije vezane za aktuelna događaja u struci

Priznanja i nagrade

„Godišnja nagrada“ muzičke škole „Kosta Manojlović“ koja se dodeljuje najuspešnijem profesoru škole

„Oktobarska nagrada grada Beograda“ (sada „Nagrada grada Beograda“) za najuspešnijeg učenika

Priznanje Udruženja muzičara Jugoslavije i Udruženja muzičkih pedagoga, za najuspešnijeg profesora

Desetine nagrada, uglavnom prvih, od kojih su neke veoma značajne, osvojene u toku školovanja i kasnije kao profesor sa svojim učenicima

Seminari i kursevi

Međunarodni kurs Muzičke omladine – Olštin, Poljska

Mnogobrojni stručni seminari u Beogradu i širom bivše Jugoslavije na kojima su predavači bili istaknuti domaći i svetski violinisti i pedagozi

Violina

Muzička škola Dr Vojislav Vučković
Kondina 6, 11000 Beograd
Tel/fax: 011 3241-169