UPIS UČENIKA
u školsku 2020/2021. godinu

Na sledeća dva linka možete dobiti sve potrebne informacije vezane za upis u:
VAŽNO: Škola i dalje prima prijave za prijemni ispit za osnovnu muzičku školu za sledeće instrumente: VIOLINA i FLAUTA.

Bogdanović Neda

Rođena u Beogradu. Osnovnu i srednju muzičku školu završila u MŠ „Josip Slavenski“ u Beogradu. Diplomirala na FMU na odseku za opštu muzičku pedagogiju na predmetu metodika solfeđa u klasi profesora dr. Ivane Hrpke. Od 2007. zaposlena je kao profesor solfeđa u MŠ „Dr Vojislav Vučković“.

Muzička škola Dr Vojislav Vučković
Kondina 6, 11000 Beograd
Tel/fax: 011 3241-169