Skip to main content

Neda Bogdanović

Rođena u Beogradu. Osnovnu i srednju muzičku školu završila u MŠ „Josip Slavenski“ u Beogradu. Diplomirala na FMU na odseku za opštu muzičku pedagogiju na predmetu metodika solfeđa u klasi profesora dr. Ivane Hrpke. Od 2007. zaposlena je kao profesor solfeđa u MŠ „Dr Vojislav Vučković“.

nepoznato