Skip to main content

mr Biljana Jelić

Diplomirala je Opštu muzičku pedagogiju na FMU u Beogradu. Magistrirala je na odseku za Studije filma i medija Na FDU u Beogradu, sa temom o filmskoj muzici.

U Muzičkoj skoli "Dr Vojislav Vučković" predaje solfeđo i teoriju muzike. Koautor je dva udžbenika za solfeđo u izdanju Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva. Bavi se mogućnostima povezivanja nastave instrumenta sa solfeđom, kao i funkcijom solfeđa u interpretaciji muzike. Radove iz oblasti psihologije muzike prikazala je na II i IV Pedagoškom forumu na FMU.

Dobitnik je nagrade Saveza društava muzičkih i baletskih pedagoga Srbije (1999).

nepoznato