Skip to main content

Valentina Suđić

Rođena je u Beogradu 1972. godine.

Završila je srednju muzičku školu ”Mokranjac”, odsek za klavir. Diplomirala je na FMU u Beogradu 1995. godine, na odseku za opštu muzičku pedagogiju.

Pedagoškim radom počinje da se bavi kao profesor uporednog klavira u MŠ ”Vuk Dragojević” u Šapcu, posle čega predaje solfeđo u MŠ ”Kosta Manojlović”, MŠ ”Petar Konjović” i MŠ ”Josip Slavenski”. Uporedo je vodila i Studio za muziku Centra za kulturu ”Šumice”.

Od 2001. godine je zaposlena u MŠ ”Dr Vojislav Vučković” kao profesor hora, harmonije, kontrapunkta i instrumenata. Sa horom niže i srednje škole ostvarila je brojne zapažene nastupe. Kao profesor hora koristi bogato iskustvo koje je stekla pevajući u najboljim beogradskim horovima- ”Obiliću”, ”Kolegijumu muzikumu” i Horu RTS, sarađujući pri tom sa brojnim eminentnim dirigentima.

Pored pedagoškog rada intenzivno se bavila duhovnom muzikom, dirigujući horovima crkve ”Ružice” i crkve ”Sv. Vasilije Ostroški”.

Klavir