Čerepnalković Jelena

Rođena u Beogradu 1969. godine. Završila srednju školu "Mokranjac", klavirski i teoretski odsek. Diplomirala na FMU u Beogradu opštu muzičku pedagogiju na predmetu metodika solfeđa kod profesora dr. Zore Vasiljević. Od 2001.godine radi u SMŠ "Dr.Vojislav Vučković" kao profesor solfeđa i teorije muzike.

Klavir

Muzička škola Dr Vojislav Vučković
Kondina 6, 11000 Beograd
Tel/fax: 011 3241-169