Đorđević Anđelka

Rođena 13.10.1958. godine u Beogradu. Nižu muzičku školu „Dr. Vojislav Vučković“ završila u klasi profesora Anđele Perišić, a srednju „Josip Slavenski“ u klasi profesora Žike Jovanovića. Diplomirala je 1981. godine na FMU u klasi profesora Andreje Pregera.

Kao jedna od osnivača Ansambla za Drugu Novu Muziku aktivno je nastupala u gradovima bivše Jugoslavije kao i u Mađarskoj, Italiji i Austriji, promovišući dela mladih kompozitora.

Sarađivala je sa baletom i solistima-pevačima Pozorišta na Terazijama.

Zaposlena je u muzičkoj školi „Dr. Vojislav Vučković“ od 1980. godine kao profesor korepetitor.
Tokom godina sarađivala je sa stotinama učenika sa kojima je osvajala mnoge nagrade na takmičenjima širom bivše Jugoslavije, kao i u Italiji, Češkoj, Španiji i dr. Mnogi njeni bivši učenici sada su profesori na Akademiji i u mnogim muzičkim školama, kao i solisti u brojnim gradovima Evrope.

nepoznato

Muzička škola Dr Vojislav Vučković
Kondina 6, 11000 Beograd
Tel/fax: 011 3241-169