U toku je prijemni za školsku 2020/2021

Na sledeća dva linka možete dobiti sve potrebne informacije vezane za upis u:

OMŠ Prijemni ispiti u školskoj 2020/21

KONKURSNI USLOVI

MUZIČKA IGRAONICA UZRAST INSTRUMENT
PRIPREMNI RAZRED 1 6 i 7 godina bez nastave instrumenta
PRIPREMNI RAZRED 2 8 godina bez nastave instrumenta
detaljnije o Muzičkoj igraonici možete pročitati ovde    
OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA - OMŠ UZRAST INSTRUMENT
ŠESTOGODIŠNJE ŠKOLOVANJE do 9 godina ili najviše 2. razred OŠ u trenutku polaganja violina, viola, violončelo
  - || - klavir
  - || - harmonika
   - || - gitara
   - || - flauta, klarinet, oboa
   - || - truba, trombon, horna
ČETVOROGODIŠNJE ŠKOLOVANJE do 11 godina najviše 5. razred OŠ u trenutku polaganja kontrabas
  više od 13 godina ženski glas, više od 16 godina muški glas solo pevanje

PRIJAVLJIVANJE ZA PRIJEMNI ISPIT

  1. Prijava (popunite online)
  2. Skenirani dokaz o uplati poslati na meil Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili predati ga u školi na dan ispita

Primer uplatnice možete preuzeti ovde ili sami popuniti u banci ili pošti sa sledećim podacima:

  • uplatilac: IME I PREZIME UČENIKA
  • svrha uplate: TAKSA ZA IZLAZAK NA PRIJEMNI ISPIT
  • primalac: MŠ „DR VOJISLAV VUČKOVIĆ“, UL. KONDINA BR. 6, BEOGRAD
  • iznos: 500,00
  • račun primaoca: 840-4185760-80

Termini polaganja - u pripremi

na sajtu škole, oglasnoj tabli, putem e- pošte kandidata

Opis prijemnog

Prijemni ispit sastoji se iz dva dela:

1. OBAVEZNI ( usmeni) DEO sadrži proveru reproduktivnih sposobnosti deteta, ispituje se individualno.
SLUH : Pevanje pesmice po izboru, ponavljanje kraćih melodijskih motiva i pojedinačnih tonova sa klavira
RITAM: Ponavljanje ritmičkih motiva tapšanjem.

2. IZBORNI (pismeni) DEO sadrži utvrđivanje opažajnih sposobnosti deteta, ispituje se grupno.
+Melodijskih : pamćenje i prepoznavanje kratkih melodijskih motiva 
+Ritmičkih : pamćenje i prepoznavanje kratkih ritmičkih motiva.
Takođe, u ovom delu ispitivanja dobijamo podatke o spremnosti deteta da održi pažnju i primi grupnu instrukciju.

PREPORUКA: IZBORNI DEO omogućava širi uvid u stepen gotovosti deteta za polazak u 1. Razred OMŠ ili neki od dva nivoa predškolskog muzičkog obrazovanja.

Muzička škola Dr Vojislav Vučković
Kondina 6, 11000 Beograd
Tel/fax: 011 3241-169