Upis u osnovnu muzičku školu

Upis u muzičku školu – sve što ste želeli da znate, a niste smeli da pitate

Dok igraju i kreću se u ritmu muzike deca, razvijaju svoju motoriku i samoizražavanje, a pevanjem uz melodiju vežbaju svoje vokalne sposobnosti. Osim toga, izloženost muzici pomaže mališanima da nauče, zapamte i prepoznaju različite tonove, zvuke i značenje reči.

Istraživanja tima stručnjaka iz devedesetih godina prošlog veka pokazala su da izloženost muzici od ranog detinjstva sve do odraslog doba podsticajno deluje na jezički, društveni i emocionalni razvoj mališana dok im istovremeno pomaže da usvoje veći fond reči. Psiholog sa Harvarda Hauard Gardner sada davne 1983. godine tvrdio je da je muzička inteligencija podjednako važna kao logičko-matematička i emocionalna inteligencija, pre svega zbog toga što muzika jača vezu između uma i tela i omogućava njihovo harmonično funkcionisanje.

Statistički gledano, između 10 i 15 odsto dece koja upišu osnovnu muzičku školu kasnije upišu i srednju. Zato, kada upisujete dete u osnovnu muzičku školu nemorate o tome razmišljati kao o njihovoj budućoj profesiji, već kao o jednoj blagotvornoj aktivnosti koja će ulepšati njihov život i razviti im samopouzdanje i strpljenje.

Kako da znate da li je dete nadareno za muziku?

Često kada čujemo kako neko peva ili svira, mi dajemo svoj sud o tome koliko je ta osoba nadarena za muziku, a reč koju najčešće koristimo je talenat. Dakle, ako vaše dete peva,udara po loncima i stolovima ili na bilo koji drugi način iskazuje svoje sposobnosti onda je to pravi znak da treba da ide u muzičku školu.

Koji je najbolji uzrast deteta za upis u muzičku školu?

Većina roditelja želi da u najranijem uzrastu decu upozna sa što raznovrsnijim sadržajima kako bi kasnije u životu imala što više izbora i izrasla u uspešne ljude. Međutim, prerano upućivanje na veliki broj aktivnosti,može biti kontraproduktivno.

Pre svega, jer u ranom uzrastu ne postoji balans svih slojeva dečije ličnosti koji se javlja tek oko osme ili devete godine. To je ujedno i optimalan uzrast za polazak u muzičku školu – početak drugog ili trećeg razreda osnovne škole, kada je dete već razvilo radne navike i svesno je svoje uloge u školskim obavezama.

U slučaju da planirate da upišete dete ranije, veoma je važno da ono ima zadovoljavajuću emotivnu zrelost.

Šta je važno za upis i uspešno pohađanje muzičke škole?

Za bilo koji uspeh nije dovoljno imati samo jednu vrstu kvaliteta. Isto je tako i u muzici, jer, ma koliko bila izražena, nadarenost nije garancija uspeha. Mnogi veliki umetnici vole da podvuku da je uspeh 95% rad i 5% talenat. Dakle, osim muzičkih sposobnosti, potreban je rad kod kuće kao i upornost i saradljivost. Motivacija i podrška roditelja i okoline je uvek dobrodošla jer na taj način deca dobijajuj samopouzdanje koje im je neophodno u životu a pogotovo prilikom javnih nastupa.

Izbor instrumenta i upis u muzičku školu

Kod kuće sa detetom treba slušati različite instrumente, pričati o njima i ujedno pratiti kako reaguje na njih. Takođe, registar glasa u kome dete govori ili peva često ukazuje na registar instrumenta koji će ga privlačiti. Treba pratiti i prirodne predispozicije deteta, počev od muzičkih sposobnosti pa sve do fizičkih osobina – šaka, usana, konstitucije.


Srednja škola 2021/2022

Obavezno popuniti oba upitnika

Gitara

Violina

Viola

Violoncelo

Kontrabas

Flauta

Oboa

Klarinet

Horna

Trombon

Truba

Solo pevanje

Klavir

Muzička škola Dr Vojislav Vučković
Kondina 6, 11000 Beograd
Tel/fax: 011 3241-169