Skip to main content

Полагање ванредних испита

Приликом пријаве за полагање ванредних испита потребно је попунити податке преко линка који се налази испод овог текста. Ванредни испити се полажу у фебруару, априлу, јуну, августу, октобру и децембру сваке године. За полагање ванредних испита потребно је пријавити се до 15. дана у месецу у ком се одржава ванредни испит. Након пријаве бићете обавештени о тачном датума полагања ванредног испита у датом испитном року. У прилогу се налази пример уплатнице за полагање ванредних испита, као и информација о висини школарине за ванредне ученике. 

Уколико се ученик/ца определи за убрзано напредовање потребно је да се обрати свом разредном старешини (СМШ), односно наставнику главног предмета (ОМШ). Више информација можете добити у оквиру Правилника о условима и поступку напредовања ученика основне школе „Службени гласник РС”, број 47 од 14. јула 1994. који се налази на линку испод овог текста. 

https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/1994/47/1/reg

Пријава за полагање ванредног испита:

https://forms.gle/qG68js47HCPkRi3JA

Документи за преузимање: