U toku je prijemni za školsku 2020/2021

Na sledeća dva linka možete dobiti sve potrebne informacije vezane za upis u:

Muzika za klavir u 4 ruke KaNa duo - Katarina Čolaković i Natalija Ivić

KaNa duo - Katarina Čolaković i Natalija Ivić

15.01.2019.  Sala muzičke škole Dr Vojislav Vučković, Kondina br 6 u 19.30h

Program:

P R O G R A M

1. V.Gavrilin : Skice –
Mali sat
Valcer
Zvončići
Tarantela

2. G.Bizet : Dečije igre –

Čigra
Maca u ćošku
Mali muž mala žena
Igranka

3. F.Di Fiore : Menhetn svita :
I 7am – Peta avenija

II 11 am – Gledajući dole sa poslednjeg sprata

III 5pm – Times Square

4. D.Milhaud: Scaramouche

I Vif
II Modere
III Brasilieira

5. D.Šostakovič: Končertino za dva klavira a-mol opus 94

Muzička škola Dr Vojislav Vučković
Kondina 6, 11000 Beograd
Tel/fax: 011 3241-169