Koncert učenika flaute 09.03.2020, 20:00 Galerija ARTGET

Program:

Na koncertu će nastupiti učenici Osnovne i Srednje muzičke škole iz klase Dragane Jovanović. Kao klavirski saradnik će nastupiti Stefan Ćirić.

Program:
Narodna
Kukavica

Alan Bulard
Latinska flauta
SOFIJA LUKIĆ, 1. r. OMŠ

Narodna
Kukavica
Veslanje
SOFIJA PROLE, 1. r. OMŠ

Ludvig van Betoven
Škotski ples
BRANKO VUJANOVIĆ, 2. r. OMŠ

Natalija Baklanova
Horovod
ANĐELA SAVANOVIĆ, 2. r. OMŠ

Fransoa-Žozef Gosek
Gavota
DUNA ANĐELKOVIĆ, 3. r. OMŠ

Jurij Čičkov
Skerco
JELENA KNEŽEVIĆ, 4. r. OMŠ

Vilhelm Pop
Španska serenada
TIJANA RAKOVIĆ, 4. r. OMŠ

Vilhelm Pop
Španska igra
KATARINA SEPI, 4. r. OMŠ

Vilhelm Pop
Ciganska idila
ADAM ĐELIĆ, 5. r. OMŠ

Vilhelm Pop
Ruska ciganska pesma
SOFIJA AĆIMOVIĆ, 6. r. OMŠ

Joakim Andersen
Skercino
JELISAVETA LAZAREVIĆ, 6. r. OMŠ

Albert Vudal
Serenada
MILICA CAREVIĆ, 6. r. OMŠ

Leonid Fejgin
Rondino
TARA MARKOVIĆ, 1. r. SMŠ

Muzička škola Dr Vojislav Vučković
Kondina 6, 11000 Beograd
Tel/fax: 011 3241-169