Koncert Ane Gvozdenović i Tatjane Simonović u Galeriji SANU

22.oktobra 2020.

Jedna od najuspešnijih učenica, ne samo u klasi profesorke Maje Đokić, već i muzičke škole „Dr. Vojislav Vučković“, Ana Gvozdenović, koja je ujedno i student Stomatološkog fakulteta u Beogradu, nastupila je u Galeriji Sanu, posle svog izuzetnog plasiranja na ralng listi i upisa na Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu, u klasu profesorke Violete Radaković. Škola jeste ostala uskraćena za njen diplomski koncert u junu, u klasičnom smislu te reči, pri tom mislim na koncert prepun publike, ali je zato, Ana, donela ponos svojoj profesorki i školi, ali i radost, ali najvažnije, visok umetnički nivo jedne zrele umetnice, te večeri u Galeriji Sanu. Svojim divnim, bogatim glasom, moćnim ali i nežnim, veštim da nijansira, s veoma prefinjenim frazama učinila je ponosnom svoju profesorku Maju Đokić, svoju muzičku školu, kao i sve pristune. Tatjana Simonović i Ana Gvozdenović su sjajno muzički sarađivale, nadovezivale su se u rubatima, u nežnostima, u strastima kompozitora koji su bili, te večeri podeljeni u tri celine: u prvom delu koncerta, imali smo zadovoljstvo da slušamo Šuberta, Bramsa, Štrausa, Griga, u sredini izuzetne solo pesme srpskih kompozitora, Prebande, Krstića, Babića, Milojevića i drugih, ali vrhunac ovog koncerta svakako je bio Čajkovski. Pevajući ovih pet pesama velikog ruskog kompozitora, Ana Gvozdenović i Tatjana Simonović,  duboko  su ušle u njegove kolorite, u atmosferu iščekivanja, mračnih slutnji, uzavrelih osećanja, ljubavi i gubitaka.

Muzička škola Dr Vojislav Vučković
Kondina 6, 11000 Beograd
Tel/fax: 011 3241-169