Upis u srednju muzičku školu

Obavezno popuniti oba upitnika

Upitnik za upis u SMŠ Upitnik za upis u eDnevnik

Обавештење за родитеље (друге законске заступнике) ученика који уписују средњу школу

Од ове школске 2021/2022. године, родитељима ће преко портала Моја средња школа бити омогућено да електронским путем изврше услуге у вези са пријемним испитом, завршним испитом и уписом у први разред средње школе за школе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе (са изузетком музичких, балетских и специјалних школа).

Да бисте користили електронске услуге, потребно је да будете ауторизован корисник. Ауторизовани корисник може бити искључиво родитељ или други законски заступник који има одговарајућа права приступа до података о конкретном ученику, путем налога на Порталу Мој есДневник. Односно, уколико имате налог на порталу Мој есДневник или имате налог на Националном порталу за електронску идентификацију eID.gov.rs, којим приступате порталу Мој есДневник, омогућене су следеће електронске услуге:

  • подношење електронске пријаве за полагање пријемних испита
  • подношење приговора на резултате завршног испита
  • подношење електронске листе жеља
  • подношење електронске пријаве за упис у средњу школу

Налог на есДневнику можете добити од разредног старешине у основној школи, а налог на државном порталу за електронску идентификацију можете сами креирати регистровањем на eID.gov.rs.

Позивамо вас да, у складу са текућом епидемиолошком ситуацијом, а, пре свега, због здравља и безбедности, користите расположиве електронске услуге у вези са процедурама за упис у средњу школу. Свакако, све захтеве ћете моћи и на стари начин да поднесете, непосредно у школи.

Такође, молимо Вас да поред пријављивања ученика за пријемни на порталу Моја средња школа, учините још један додатни напор и попуните Упитник за Пријемни СМШ како бисмо аутоматски све релевантне податке о ученику имали аутоматски у школској бази података ради. То би нам у многоме олакшало и убрзало процедуру пријемног.
Хвала Вам на разумевању.

Muzička škola Dr Vojislav Vučković
Kondina 6, 11000 Beograd
Tel/fax: 011 3241-169