СПИСАК КАНДИДАТА КОЈИ СУ ПРИМЉЕНИ У ИГРАОНИЦУ

 Јовичић Каваш Јелена
 Ђурица Марта
 Лазић Ксенија
 Милосављевић Илија

Muzička škola Dr Vojislav Vučković
Kondina 6, 11000 Beograd
Tel/fax: 011 3241-169