slike učenika

Polaganje prijemnog ispita za upis u OMŠ

Rok Termin provere muzičkih sposobnosti Rok za upis
Avgust  31. avgusta u 10h  

Do roka označenog u tabeli za predaju dokumenata u sekretarijatu škole dostavite sledeće:

  1. Prijava (popunite online ili popunjen formular donesite u sekretarijat škole)
  2. Fotokopija izvoda iz MKR deteta ( može starije od 6 meseci)
  3. Dokaz o uplati takse za polaganje prijemnog ispita

Primer uplatnice:

  • uplatilac: IME I PREZIME UČENIKA
  • svrha uplate: TAKSA ZA IZLAZAK NA PRIJEMNI ISPIT
  • primalac: MŠ „DR VOJISLAV VUČKOVIĆ“, UL. KONDINA BR. 6, BEOGRAD
  • iznos: 500,00
  • račun primaoca: 840-4185760-80

Gostovanje prijatelja sa Akademije Klivis iz Rima

Sledeće nedelje gosti Muzičke škole Dr Vojislav Vučković biće profesori i učenici Akademije Klivis iz Rima. Maestro Marko Serino ce održati seminar o izvođenju barokne muzike i oformiti zajednički ansambl učenika i profesora obe škole.

Kao lep završetak tog druženja planiramo dva koncerta.

Na programu prvog koncerta 28.aprila ce biti dela Vivaldija,a kao solisti ce nastupiti dobitnici nagrade Premio Klivis iz prethodnih godina,nasi i Italijanski mladi solisti (Dusa Jovanovic,violoncelo, Yuki Serino,violina, Dunja Kalamir,violina, Luigi Luna,flauta, Jana Vukicevic,violina i Katarina Colakovic,sopran, k.g.).Sa njima ce nastupiti i Maestro Marco Serino,violina,Yoko Ichihara,violina, Jovan Stojanovic,viola i Michela Sezacqua,kontinuo.

Drugi koncert 29.aprila ce biti koncert pretezno barokne kamerne muzike dece iz obe skole.

Muzička škola Dr Vojislav Vučković
Kondina 6, 11000 Beograd
Tel/fax: 011 3241-169