Koncert učenika gudačkog odseka u galeriji Artget

Koncert organizovan u saradnji sa Radio Beogradom 202

20171120 200544

20171120 210612

20171120 214540 1

Muzička škola Dr Vojislav Vučković
Kondina 6, 11000 Beograd
Tel/fax: 011 3241-169