U toku je prijemni za školsku 2018/2019

Na sledeća dva linka možete dobiti sve potrebne informacije vezane za upis u:

KONCERTNO GOSTOVANjE NAŠE ŠKOLE U GORNjEM MILANOVCU - Koncert odseka solo pevanja

utorak, 17. oktobar, 19:00 – 20:00
Kulturni centar, V. Mišića, Gornji Milanovac, Srbija 

Muzička škola Dr Vojislav Vučković
Kondina 6, 11000 Beograd
Tel/fax: 011 3241-169