U toku je prijemni za školsku 2018/2019

Na sledeća dva linka možete dobiti sve potrebne informacije vezane za upis u:

PRIPREMNA NASTAVA iz solfeđa i teorije

za polaganje prijemnih ispita ZA UPIS U 1. RAZRED SMŠ

Pripremna nastava će se odvijati u periodu od 03. maja do 30. maja 2017. od ponedeljka do petka u sobi br. 6 od 19:30 do 20:30 po sledećem rasporedu:

Biljana Jelić 03:05. 10:05 17:05. 24:05.
Dubravka Banić 04:05. 11:05 18:05. 25:05.
Ana Bogdanović 05:05. 12:05 19:05. 26:05.
Neda Bogdanović 08:05. 15:05 22:05. 29:05.
Slađana Torbica 09:05. 16:05 23:05. 30:05.
Muzička škola Dr Vojislav Vučković
Kondina 6, 11000 Beograd
Tel/fax: 011 3241-169