slike učenika

Polaganje prijemnog ispita za upis u OMŠ

Rok Termin provere muzičkih sposobnosti Rok za upis
Avgust  31. avgusta u 10h  

Do roka označenog u tabeli za predaju dokumenata u sekretarijatu škole dostavite sledeće:

  1. Prijava (popunite online ili popunjen formular donesite u sekretarijat škole)
  2. Fotokopija izvoda iz MKR deteta ( može starije od 6 meseci)
  3. Dokaz o uplati takse za polaganje prijemnog ispita

Primer uplatnice:

  • uplatilac: IME I PREZIME UČENIKA
  • svrha uplate: TAKSA ZA IZLAZAK NA PRIJEMNI ISPIT
  • primalac: MŠ „DR VOJISLAV VUČKOVIĆ“, UL. KONDINA BR. 6, BEOGRAD
  • iznos: 500,00
  • račun primaoca: 840-4185760-80

Završni koncert učenika solo pevanja 10. juna

Muzička škola "Dr Vojislav Vučković" u saradnji sa ULUS i fondacijom Nušić organizuje ZAVRŠNI KONCERT učenika solo pevanja klasa: prof. Maja Đokić

klavirska saradnja: prof. Jovana Đorđević, Katarina Čolaković, Igor Krstić

subota, 10. 06. 2017. godine u 19 sati, 
Umetnički paviljon "Cvijeta Zuzorić"

 zavrsni koncert ucenika solo pevanja

Muzička škola Dr Vojislav Vučković
Kondina 6, 11000 Beograd
Tel/fax: 011 3241-169