СМШ - ПИСМЕНИ И КОНТРОЛНИ ЗАДАЦИ ЗА ТРЕЋИ КВАРТАЛ ( 3.ТРОМЕСЕЧЈЕ) 2018/19

 

СМШ - ПРВИ РАЗРЕД

 
 

МАРТ

 
 

ТЕОРИЈА МУЗИКЕ

 
25.03. КОНТРОЛНИ Р.Славковић
27.03. КОНТРОЛНИ Р.Славковић

 

СМШ - ДРУГИ РАЗРЕД

 
 

МАРТ

 
  ХАРМОНИЈА  
27.03. ПИСМЕНИ Р. Славковић
 

АПРИЛ

 
  ХАРМОНИЈА  
01.04. ПИСМЕНИ З. Макевић
03.04. ПИСМЕНИ З. Макевић
01.04.- 05.04.

МУЗИЧКИ ОБЛИЦИ

 
06.04. СОЛФЕЂО Б.Јелић
06.04. СОЛФЕЂО Г.Рајковић

 

СМШ - ТРЕЋИ РАЗРЕД

 
 

МАРТ

 
  КОНРТАПУНКТ  
18.03.- 23.03. ПИСМЕНИ  В.СУђић
 

ИСТОРИЈА МУЗИКЕ

 
19.03.

КОНТРОЛНИ ТЕСТ

 
20.03.

КОНТРОЛНИ ТЕСТ

 
  ХАРМОНИЈА  
18..03. ПИСМЕНИ  З. Макевић
20..03. ПИСМЕНИ  З. Макевић
 

АПРИЛ

 
 

МУЗИЧКИ ОБЛИЦИ

 
04.04. ПИСМЕНИ  
05.04. ПИСМЕНИ  

 

СМШ - ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

 
 

МАРТ

 
  СОЛФЕЂО  
26.03. ДИКТАТИ Д.Банић
  ХАРМОНИЈА  
25.03. ПИСМЕНИ З. Макевић
27.03. ПИСМЕНИ З. Макевић
 

АПРИЛ

 
  СОЛФЕЂО  
04.04. ДИКТАТИ Д.Банић
05.04. ДИКТАТИ Д.Банић
12.04. испитивање Д.Банић
13.04. испитивање Д.Банић

 

Muzička škola Dr Vojislav Vučković
Kondina 6, 11000 Beograd
Tel/fax: 011 3241-169